A természetből a legjobbat
Üdvözöljük
az IREKS világában
Magyarul> RÓLUNK> EU-privacy-info

Információk az Adatvédelmi rendeletnek (GDPR) megfelelően

Utolsó módosítás: 2018. május

Köszönjük érdeklődését vállalkozásunk, termékeink, valamint szolgáltatásaink iránt. Szeretnénk, hogy internetes oldalainkon tett látogatása során, valamint üzleti partnerünkként is biztonságban
érezze személyes adatait.

Az Ön adatainak védelme számunkra evidens.

Nagyon komolyan vesszük a személyes adatok védelmét. Az adatvédelmi előírások betartása számunkra magától értetődő.

Szeretnénk Önt tájékoztatni, mely adatok kerülnek feldolgozásra és ezeket az adatokat hogyan használjuk. Olyan technikai és szervezési intézkedéseket hoztunk, amelyek biztosítják, hogy az adatvédelmi előírások mind a mi, mind külső szolgáltató részéről betartásra kerüljenek.

A következő információk üzleti partnereinkre, beszállítóinkra, szolgáltató partnereinkre és egyéb üzletfeleinkre vonatkoznak.

 

Információk az EU általános adatvédelmi rendelet, 13. cikkének megfelelően
- Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése -

 

Az adatkezelő

IREKS-STAMAG Kft.
2900 Komárom
Báthory u. 32.

Az adatvédelmi munkatárs elérhetőségei

Adatvédelmi munkatársunkat az alábbi elérhetőségeken éri el:

Csányiné Györkös Viktória
IREKS - STAMAG Kft.
2900 Komárom
Báthory u. 32.
E-Mail: viktoria.csanyine-gyorkos@ireks.hu

Adatkategóriák és származás

Partnereinkkel való üzleti kapcsolat során a cím, azonosító, szerződéses adatok kerülnek kezelésre. Továbbá ide tartoznak olyan, az érintettre vonatkozó személyes adatok, mint, név, cím, e-mail-cím, telefon-/fax szám.

Adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja a partner egyértelmű azonosítása, szerződés előkészítése, teljesítése, ügyintézése és lebonyolítása, a fizetőképesség értékelése, garancia, vevőgondozás, számla/jóváírás kiállítása, követelések ügyintézése és adminisztrációja, törvényi előírások betartása.

Az adatkezelés részben adatfeldolgozók közreműködésével történik. Jogalap: GDPR rendelet 6. Cikk 1 b) és c)

Továbbá adatkezelés történik az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében, piaci intézkedések, disztribúciós elemzések, az értékesítés koordinációja, az értékesítők javadalmazása, marketing és piaci eszközök meghatározása, piackutatás és vevőtámo-gatás céljából, valamint ha adatok felülvizsgálata szükséges, pl. szerződések kondícióinak ellenőrzése és elszámolás esetében. Jogalap: GDPR rendelet 6. Cikk 1 f)

Adatkezelő kategoriák

a) Cégcsoport

A cégcsoporttal kapcsolatos adatkezelési feladatokat részben az IREKS GmbH végzi központilag, mint a § 15 AktG szerinti kapcsolt vállalkozások adatkezelője, a tőlük kapott adatok tekintetében.

b) További adatkezelők

Személyes adatokat a GDPR rendelettel összhangban harmadik fél részére átadhatunk, pl. hivatalos szerveknek a törvényi előírások értelmében tett jelentésekben.

Adatok tárolásának időtartama

Az adatok tárolását az üzleti kapcsolat időtartama határozza meg, továbbá az elévülés határideje, az ebből eredő esetleges igények és törvényileg előírt megőrzési idő.

Az érintett személyek adatvédelmi jogai

Az érintetteknek törvényi megfelelőség esetén joguk van a GDPR rendelet 15-22. cikkével összhangban az adatokhoz való hozzáféréshez, helyesbítéséhez, törléséhez, kezelésének korlátozásához, az adat-hordozhatósághoz, valamint a 13. cikk 2 b) fejezete, ehhez kapcsolódóan a 21. cikk szerint tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, melynke jogalapja a GDPR rendelet 6. cikkének 1 f) fejezete.

Panasz benyújtásának joga

A GDPR rendelet 77. cikke szerint Önnek joga van az esetünkben illetékes felügyeleti hatósághoz címzett panaszra, amennyiben az az álláspontja, hogy személyes adatainak kezelése nem jogszerű.

 

Információk az EU általános adatvédelmi rendelet, 14. cikkének megfelelően
- Személyes adatok kezelése, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg -

 

Az adatkezelő

IREKS - STAMAG Kft.
2900 Komárom
Báthory u. 32.

Az adatvédelmi munkatárs elérhetőségei

Adatvédelmi munkatársunkat az alábbi elérhetőségeken éri el:

Csányiné Györkös Viktória
IREKS-STAMAG Kft.
2900 Komárom
Báthory u. 32.
E-Mail: viktoria.csanyine-gyorkos@ireks.hu

Adatkategóriák és származás

Nagykereskedőinkkel (az általunk eladásra kínált termékek közvetítői ill. forgalmazói) való üzleti kapcsolat során rendszeresen vagy kérésre tájékoztatást kapunk mely vevőjük mely termékünket milyen mennyiségben vásárolja. Ezek a megrendeléssel kapcsolatos adatok, mint vevőtörzs adatok (cég/partner neve, cím, vevőazonosító, adott esetben elérhetőségek), termékekre vonatkozó termékazonosító, terméknév, mennyiség, amelyeket adott időintervallumban a partner a nagykereskedőtől megrendeléskor beszerzett.

Adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja: a fenti törzsvevő adatokat a partner egyértelmű azonosítása és egy törzsvevői adatbázis létrehozására használjuk. Az adatkezelés célja vállalkozásunk szaktanácsadói, a kereskedő és az Ön vállalkozása, mint termékeink felhasználója közötti együttműködés, számlázás és a megrendelések teljesítése a kereskedő és vállalkozásunk között, valamint a felhasználóinkkal történt megállapodások teljesítése, valamint az üzleti kapcsolat pénzügyi minősítése céljából. Továbbá adatkezelés történik a piaci intézkedések, disztribúciós elemzések, az értékesítés koordinációja, az értékesítők javadalmazása, marketing és piaci eszközök meghatározása, piackutatás és vevőtámogatás céljából, valamint ha adatfelülvizsgálat szükséges, pl. szerződések kondícióinak ellenőrzése és elszámolás esetében.

Jogalap: GDPR rendelet 6. cikkének 1 b), ill. f) fejezete, miszerint az adatkezelés, tárolás és feldolgozás kereskedőinkkel és felhasználóinkkal kötött szerződések teljesítése érdekében szük-séges. További jogalap az adatok kezelésére a GDPR rendelet 6. cikkének 1 f) fejezete, miszerint a fent nevezett adatok kezelése az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében történik.

Adatkezelő kategoriák

a) Cégcsoport

A cégcsoporttal kapcsolatos adatkezelési feladatokat részben az IREKS GmbH végzi központilag, mint a § 15 AktG szerinti kapcsolt vállalkozások adatkezelője, a tőlük kapott adatok tekintetében.

b) További adatkezelők

Személyes adatokat a GDPR rendelettel összhangban harmadik fél részére átadhatunk, pl. hivatalos szerveknek a törvényi előírások értelmében tett jelentésekben.

Adatok tárolásának időtartama

Az adatok tárolását az üzleti kapcsolat időtartama határozza meg, továbbá az elévülés határideje, az ebből eredő esetleges igények és törvényileg előírt megőrzési idő.

Az érintett személyek adatvédelmi jogai

Az érintetteknek törvényi megfelelőség esetén joguk van a GDPR rendelet 15-22. cikkével összhangban az adadokhoz való hozzáféréshez, helyesbítéséhez, törléséhez, kezelésének korlátozásához, az adathordozhatósághoz, valamint a 13. cikk 2 b) fejezete, ehhez kapcsolódóan a 21. cikk szerint tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, melynek jogalapja a GDPR rendelet 6. cikkének 1 f) fejezete.

Panasz benyújtásának joga

A GDPR rendelet 77. cikke szerint Önnek joga van az esetünkben illetékes felügyeleti hatósághoz címzett panaszra, amennyiben az az álláspontja, hogy személyes adatainak kezelése nem jogszerű.